Tilskud til tandpleje

Det kan være en jungle, at finde rundt i de forskellige tilskud du som borger i Danmark kan opnå, når du skal til tandlægen. I nærværende artikel vil vi sammen med den professionelle tandlæge i Rødovre centTrum gennemgå, hvilke typer af tilskud du kan få når du skal til tandlægen næste gang.

visdomstand

For de fleste mennesker er der en udgift forbundet med at gå til tandlæge. Langt de fleste behandlinger er dog omfattet af offentligt tilskud, så regningen bliver delt op i en egenbetaling for patienten og en tilskudsdel.
En række behandlinger vil koste det samme hos alle tandlæger, fordi der er lavet overenskomstaftaler om dem. Priserne er synlige både på klinikken og flere steder på nettet – herunder på sundhed.dk.
Tandlægens behandlinger er delt op i to slags ydelser: Dem han skal tage en fastsat aftalt betaling for og dem, han frit kan bestemme prisen for. Priserne for en behandling kan derfor variere fra klinik til klinik, og der er fri konkurrence på området. Ofte kan det dog være vanskeligt for dig som patient at sammenligne en større tandbehandling, fordi der i behandlingen indgår en række beslutninger om både proces og materialer, som påvirker prisen, og som du selv er med til at beslutte. Bed os derfor altid om en præcis beskrivelse af behandlingen. Alle tandlæger i Danmark er forpligtede til at tilbyde et prisoverslag, hvis en behandling forventes at blive dyrere end kr. 2.500,-. Det offentlige tilskud er fastsat ens for alle behandlinger – uanset valg af processer, materialer og tandlægens samlede pris.
Den offentlige sygesikring giver dig tilskud til

 • Undersøgelser
 • Tandrensning
 • Almindelige fyldninger
 • Rodbehandling
 • Parodontal behandling
 • Tandudtrækning

Ved disse behandlinger vil priserne være fastlagte. Tilskuddet trækkes fra i tandlægens regning, inden du betaler.

 • En række behandlinger, som kan variere meget i pris er f.eks.
 • Flerfladet plastfyldning på lille kindtand på 2 flader
 • Flerfladet plastfyldning på stor kindtand i undermund på 3 flader
 • Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand i undermund (uden stifter og opbygning)
 • Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger)
 • Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermund (eksklusiv fyldninger)
 • Bro i 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning
 • Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion).

Børn og unge under 18 år får gratis tandpleje. Pensionister kan via forskellige tillæg opnå op til 85% af udgifterne dækket. I nogle tilfælde kan du få hjælp fra din kommune til udgifter til tandregulering og behandling af særlige tandskader.
En særlig form for tilskud er omsorgstandpleje, som gives til personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap. Endelig har du mulighed for at tegne privat forsikring i f.eks. Sygeforsikringen Danmark, hvor du så vil få dækket yderligere en del af dine udgifter.
Din praktiserende læge og din tandlæge kan altid hjælpe dig med at finde rundt i reglerne om tilskud.

Tandlægerne I Carlsro I/S
Tårnvej 219 st
2610 Rødovre
36703167

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *