Ejendomsservice i København

De praktiske opgaver omkring boligejendomme, erhvervsejendomme, butikscentre og andelsboligforeninger kan være vanskelige at overskue. Det kan derfor være en god idé at hyre en erfaren ejendomsservice i København, som har mange års erfaring med aftaler om ejendomsservice, som kan indeholde en samlet pakke for al vedligehold, reparation og kontrol eller delaftaler om enkelte fagområder. Finder du den rette ejendomsservice, vil de være i stand til at skræddersy et tilbud til dig.

Det vil være en god idé at mødes med den pågældende service, eftersom dette vil give jer muligheden at tage en snak om jeres behov for løsning af opgaver. I denne forbindelse er det vigtit at foretage en forventingsafsteming, hvor både de store linjer og de små detaljer drøftes. Det er vigtigt, at man meget præcist beskriver, hvad en evt. aftale indeholder, så du har tryghed for, hvilke opgaver du får løst.

Det kan eksempelvis dreje sig om følgende opgaver:

  • Alle VVS installationer
  • El installationer
  • Optimering af varmeanlæg
  • Vedligehold af varmecentral
  • Renovering af badeværelser
  • Udskiftning af stigestrenge
  • Udskiftning af faldstammer
  • Zink- og kobberinddækning
  • Tagreparationer

Et vigtigt område for ejendomsservice er den forebyggende vedligeholdelse og løbende kontrol af alle installationer. En lille skade koster som regel kun lidt at udbedre, mens en skade, som har fået lov til at vokse sig stor, kan medføre store omkostninger. Finder man derfor en lokal ejendomsservice placeret i København, kan man indåg en aftale om løbende ejendomsservice. Herved sikrer du, at problemerne opdages i tide, hvilket vil kunne ses på vedligeholdelseskontoen.

ejendomservice - københavn

Hvis du har behov for et større renoveringsarbejde, møder de fleste ejendomsservices gerne op til en snak om projektet. Her vil de rådgive og vejlede om installationer og materialer inden for deres fagområder, og de vil koordinere med andre håndværkere, som er nødvendige i projektet.

Også i forbindelse med en nybygning, kan det være en fordel af indgå et samarbejde med en ejendomsservice, som kan være til rådighed fra projektets start  således, at de kan give inspiration til moderne og effektive løsninger. Du vil kunne få hjælp til at få et overblik over energibesparende foranstaltninger, bæredygtige materialer, effektive systemer og den seneste viden på vores fagområder. Du vil hermed være sikret, at du kender alle dine valgmuligheder og de driftsmæssige og økonomiske konsekvenser af de valg, du træffer – på kort sigt og på langt sigt.

Med en aftale om løbende ejendomsservice kan du undgå situationer, hvor varmesystemet ikke virker, hvor vandrør er utætte, hvor nedslidt sanitet øger energiforbruget, hvor defekte elinstallationer medfører større skader, og hvor utætheder i bygningen forårsager fugtskader og stort energiforbrug. Overblik, kontrol og styring af alle installationer i ejendommen vil betyde en effektiv drift, en økonomisk fordel, tryghed for alle brugere og glæde i dagligdagen.

Schyberg VVS Entreprise ApS
Stolbergsvej 5
2970 Hørsholm
Tlf.: 70 87 43 04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *